Nöjd-kund-garantins omfattning

Kvalitet i leveransen, reklamation, mm.
 • Den tjänst du köpt av oss skall utföras korrekt och i enlighet med vad som övernskommits/avtalats.
 • Det slutliga priset skall stämma överens med det kostnadsförslag som lämnats. Inga överasnkingar på fakturan.
 • Våra fakturor är tydliga och korrekta. Inga extra/dolda avgifter som framkörningsavgifter, expeditionsavgifter mm. skall tillkomma.
 • Skulle resultatet ej motsvara avtal/överenskommelse skall din reklamation åtgärdas kostnadsfritt inom två arbetsdagar.
 • För att kostnadsfri åtgärd enligt ovan skall kunna åberopas skall reklamation ha inkommit till oss inom två dagar från städtillfället.
 • Reklamation skall ske till info@mhstad.se eller tel 076-167 48 27
 • Reklamation som görs senare än två dagar efter utfört städtillfäle beaktas endast i mån av tid och möjlighet
Säkerhet, sekretess & íntegritet
 • I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår ett strukturerat arbete för att säkerställa sekretess och integritet.
 • All personal från oss har genomgått bakgrundskontroll såsom referenstagning samt kontroll av belastningsregister
 • Inga uppgifter rörande våra kunder, av vilket slag sådan uppgift än må vara, får röjas för utomstående.
 • Kunder/uppdrag får endast diskuteras med anna kollega om det är nödvändigt för att fullfölja uppgiftern. I övrigt skall inga samtal om enskilda kunder förekomma.
 • Samtlig personal har delgivits och förbundit sig att följa företagets policy enligt ovan.
 • För att ta del av vår integritetspolicy enligt GDPR (General Data Protection Regulation) gällande från 2018-15-25, klicka här.

Undantag från garantin.

Garantin begränsas till sådant som angivits här intill, och som utförts av Mälaröarnas Hemstäd. Nedan följer några exempel på sådant som ej omfattas:

Brister där önskat resultat ej kunnat uppnås på grund av slitage/nötning och missfärgningar.

Färgskillnader som kan uppkomma efter rengjorda ytor, och där sådana beror på t.ex rökning eller sot / färgpigment som färgat in sig på målade/plastade ytor.

Fönsterputs som ej går att utföra till fullo pga fönster som ej går att öppna på grund av de är igenmålade, har svällt, eller är blockerade av inventarier så att de ej går att öppna.